Val av inriktning

Alla studerande väljer en inriktning som innebär fördjupningsstudier inom ämnesområdet. De fyra olika inriktningarna är:

  • estetisk
  • humanistisk-samhällsvetenskaplig
  • hälsa och idrott
  • naturvetenskaplig.

Den som önskar studera på inriktningen hälsa och idrott eller på naturvetenskaplig inriktning gör sitt val i samband med ansökan till Ålands lyceum. Valet till övriga inriktningar görs under vårterminen det första läsåret.