Avbruten kurs

Om du inte fullföljer en bokad kurs måste du med förnyat deltagande slutföra kursen. Du måste slutföra den avbrutna kursen genom att delta i undervisningen i Ålands lyceum eller avlägga motsvarande kurs via distans- eller närstudier vid annan skola. Observera att kursen inte kan tenteras i Ålands lyceum.

Slutföra avbrutna kurser vid andra skolor

Om kursen slutförs på annat sätt än genom deltagande i undervisningen i Ålands lyceum måste du verifiera dina slutförda prestationer i kursen med intyg från respektive skola inom av lyceet fastställd tid. Den genomförda kursen måste för att kunna erkännas till mål och innehåll motsvara Ålands lyceums läroplan och vara bedömd med godkänt vitsord.

Studerande som ska slutföra avbrutna kurser vid andra skolor än Ålands lyceum har ingen rätt till handledning och ska ta eget ansvar för dokumentation. Rektor fattar beslut om erkännande av kursen.

OBS!

  • Du har inte rätt till ett avgångsbetyg om du har en avbruten kurs i studiekortet.
  • En avbruten kurs kan förhindra dig från att gå vidare i studierna.
  • Kontakta alltid din studiehandledare innan du avbryter en kurs.