Kryssa kurser

Läroämnesvitsord ges alltid då du har avlagt minst tre kurser i ett valfritt språk eller minst två kurser i andra ämnen. När det gäller idrott har du rätt att oavsett antal avlagda kurser begära bedömningen enligt skala Godkänd/Underkänd

Innan avgångsbetyget skrivs ut ska du ta ställning till om du vill ändra givna kursvitsord till en anteckning om godkänd kurs på avgångsbetyget (”G”). Denna regel gäller för:

 • läroämnet idrott
 • läroämnen som omfattar endast en kurs
 • studier i valfria språk som omfattar högst två kurser

Studerande som avlagt högst två kurser i ett valfritt språk väljer om bedömning ges med vitsord eller med bedömningen Godkänd.

Du meddelar önskemål gällande bedömning till respektive studiehandledare under ditt sista läsår, inom november om du tar examen i december och inom april om du tar examen i juni. Godkända kurser räknas in i det totala antalet kurser, men påverkar inte medeltalet.

Hur anhåller jag om att kryssa kurser?

Abiturienter våren 2021 som vill kryssa kurser gör på följande sätt:

 1. Gå in i Wilma och fliken Enkäter.
 2. Välj enkäten "Kryssa kurser -  abiturienter våren 2021"
 3. Läs instruktionerna noga.
 4. Fyll i namn och basgrupp.
 5. Ange vilka ämnen du vill kryssa.
 6. Kontrolläs igenom dina svar. Är allt ok?
 7. Klicka på "Sänd" längst ner.
 8. Du kan endast fylla i enkäten en gång.
 9. Enkäten stängs fredag 23 april 2021.

Ändringen i avgångsbetyget görs vanligen först i slutet av maj.