Kryssa kurser

"Kryssa kurser" innebär att du istället för siffervitsord väljer anteckning om godkänd prestation på ditt avgångsbetyg.

Läroämnesvitsord (4-10) ges alltid

 • då du har avlagt minst tre kurser i ett valfritt språk eller
 • minst två kurser i andra ämnen.

Anteckning om godkänd prestation (G) kan väljas för

 • läroämnet idrott (oavsett antal avlagda kurser)
 • läroämnen som omfattar endast en kurs
 • studier i valfria språk som omfattar högst två kurser

Innan avgångsbetyget skrivs ut ska du ta ställning till om du vill ändra givna kursvitsord till en anteckning om godkänd lärokurs på avgångsbetyget.

Du meddelar önskemål gällande bedömning till respektive studiehandledare under ditt sista läsår, inom november om du tar examen i december och inom april om du tar examen i juni. Godkända kurser räknas in i det totala antalet kurser, men påverkar inte medeltalet.

Hur anhåller jag om att kryssa kurser?

Abiturienter våren 2023 som vill kryssa kurser kan fr.o.m. 6 mars 2023 göra på följande sätt:

 1. Gå in i Wilma och fliken Enkäter
 2. Välj enkäten "Kryssa kurser: abi-23"
 3. Läs instruktionerna noga.
 4. Fyll i namn och basgrupp.
 5. Ange vilka ämnen du vill kryssa.
 6. Kontrollera dina svar. Är allt ok?
 7. Klicka på "Sänd" längst ner.
 8. Du kan endast fylla i enkäten en gång.
 9. Enkäten stängs fredag 21 april 2023.

Ändringen i avgångsbetyget görs vanligen först i slutet av maj och syns alltså inte i Wilma förrän du tar examen.