Avbrutet läroämne

Du kan avbryta valfria läroämnen eller läroämnen som är indelade i olika nivåer. Om du avbryter ett valfritt läroämne innebär det att samtliga kurser i ämnet stryks från studieprogrammet.

Om läroämnet är matematik, fysik, kemi eller finska, dvs. läroämnen som är indelade i olika nivåer, har du möjlighet att byta nivå. Vid nivåbyten i matematik och finska ger din ämneslärare ett utlåtande om vilken kurs du lämpligen ska fortsätta med.

Vid övergången valideras de godkända och underkända kurser vars mål och innehåll motsvarar kurser på den nya nivån. Om du har läst flera kurser på den tidigare nivån än de som har motsvarighet på den nya nivån, kan godkända kurser tillgodoräknas i studieprogrammet.