Stoppad i ett läroämne

Om två på varandra följande kurser i samma ämne, i den ordning du läst dem, är underkända måste du med godkänt vitsord förnya den ena kursen.

Du kan inte fortsätta studierna i ämnet innan någondera kursen är avlagd med godkänt vitsord.

Att bli stoppad i ett läroämne kan leda till att du förlänger dina studier med ett fjärde år.