Stoppad i ett läroämne

Om två på varandra följande kurser i samma ämne, i den ordning du läst dem, är underkända blir du stoppad:

  • Du kan inte fortsätta studierna i ämnet innan åtminstone en av kurserna är avlagd med godkänt vitsord.
  • Att bli stoppad i ett läroämne kan leda till att du förlänger dina studier med ett fjärde år: lärokursen i en del ämnen är fördelad över tre år och kurser har förkunskapskrav, vilket får konsekvenser om du stoppas.

Ta alltid kontakt med din studiehandledare om du upplever svårigheter att klara studierna med godkänt resultat!