Fusk

Studerande som gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk, till exempel genom plagiat, får underkänt kursvitsord. Vid fusk kontaktas alltid omyndiga studerandes vårdnadshavare.

Kurs som är underkänd på grund av fusk får inte tenteras. I särskilt graverande fall kan ärendet föras till skolans ledningsgrupp som kan föreslå för styrelsen att studerande relegeras i enlighet med gällande lag.