Så här räknar du ut ditt medeltal:

  • Börja med att räkna ut läroämnesvitsorden genom att addera alla kursvitsord inom ett ämne och sedan dividera med antalet kurser som bedömts med vitsord inom ämnet. Läroämnesvitsordet ges som ett helt tal. Ex. engelska: 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 = 50/6 kurser = 8,33 -> 8.
  • För att räkna ut det vägda medeltalet multiplicerar du sedan läroämnesvitsordet med antalet kurser som bedömts med siffervitsord. Ex. engelska: läroämnesvitsordet 8 x 6 kurser = 48.
  • Addera samtliga kurser som bedömts med vitsord (62 i exemplet).
  • Addera läroämnessummorna (487 i exemplet).
  • Dividera den totala läroämnessumman med det totala antalet kurser (487/62 i exemplet). Medeltalet på avgångsbetyget ges med två decimaler.

Som bilaga hittar du en excel-fil som du kan använda för att själv räkna ut ditt eget medeltal och planera dina studier. Spara en egen kopia av filen och fyll i dina vitsord enligt instruktionerna i dokumentet!