Studiekort och avgångsbetyg

Studiekort

Dina studieprestationer, dvs kursvitsorden, registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Du kan själv se dina prestationer i Wilma och har rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag, studiekort, från kansliet eller studiehandledarna.

Ett studiekort överlämnas till studerande i slutet av varje läsår. Minderåriga studerandes vårdnadshavare bekräftar att de tagit del av bedömning och prestationer i Wilma.

Avgångsbetyg

Avgångsbetyg från gymnasiet ges då studerande avlagt gymnasiets lärokurser, minst 75 kurser, samt därtill studentexamen.

På avgångsbetyget antecknas ett medelvitsord som utgör det vägda medeltalet av samtliga läroämnesvitsord. Medelvitsordet uträknas i förhållande till antalet avlagda kurser som bedömts med siffervitsord, och ges med två decimalers noggrannhet.

I Wilma visas medeltalet som heltal under fliken Studier. För att se ett riktgivande medeltal med två decimaler, gå till Wilma, fliken Blanketter/Medeltal och studentprov.