Studiekort och avgångsbetyg

Studiekort

Dina studieprestationer, dvs kursvitsorden, registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Du kan själv se dina prestationer i Wilma och har rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag, ett sk. studiekort, från kansliet eller studiehandledarna.

Ett studiekort överlämnas till studerande i slutet av varje läsår. Minderåriga studerandes vårdnadshavare bekräftar att de tagit del av bedömning och prestationer i Wilma.

Avgångsbetyg

Avgångsbetyg från gymnasiet ges då studerande avlagt gymnasiets lärokurser, minst 75 kurser, samt därtill studentexamen.

  • På avgångsbetyget antecknas ett medelvitsord som utgör det vägda medeltalet av samtliga läroämnesvitsord.
  • Medelvitsordet uträknas i förhållande till antalet avlagda kurser som bedömts med siffervitsord, och ges med två decimalers noggrannhet.
  • I Wilma visas medeltalet som heltal under fliken Studier. För att se ett riktgivande medeltal med två decimaler, gå till Wilma, fliken Blanketter/Medeltal och studentprov.

Läs mer under rubriken Medeltalsberäkning!