Infotimmar period 1

Vecka Datum Åk 1 Åk 2 Åk 3
v. 33 14.8 Grupphandledarträff.
Obligatoriskt!
Högskoleprovet - vad är det? Högskoleprovet - vad är det?
v. 34 21.8 Grupphandledarträff: Enkät. Abitti-test mm. Obligatoriskt! Grupphandledarträff: Enkät. Obligatoriskt! Praktiska arrangemang inför höstens skrivningar. Obligatoriskt för alla som deltar i studentprov!
v. 35 28.8 Gittan informerar om fritt valda kuser.

Gittan informerar om fritt valda kuser.

Gästföreläsning: Ex-lyceist Anna Abrahamsson informerar om studier i Skottland och England. Plats: I Atleten

Gittan informerar om fritt valda kuser.

Gästföreläsning: Ex-lyceist Anna Abrahamsson informerar om studier i Skottland och England. Plats: I Atleten

v. 36 4.9 Studier i lyceet, forts. Anne och hållbarhetsgruppen informerar. Obligatoriskt!

Högskolestudier 1: Allmän introduktion

Plats: Auditoriet May Flodin

Högskolestudier 1: Allmän introduktion

Plats: Auditoriet May Flodin

v. 37 11.9 Grupphandledarträff. Obligatoriskt! Högskolestudier 2 Högskolestudier 2
v. 38 18.9

Val till Studeranderådet

Kl.15.15 informerar Rotary om utbytesår. Plats: Biblioteket

Grupphandledarträff  enligt kallelse per e-post.

Kl.15.15 informerar Rotary om utbytesår. Plats: Biblioteket

(Studentprov: modersmålet, läskompetens)
v. 39 25.9 Provperiod Provperiod Provperiod
v. 40 2.10 Provperiod Provperiod Provperiod