Info för nya studerande inom sjöfart

Välkommen till Sjöfartsutbildningarna!

Här följer lite information angående dina studier hos oss.
Du inleder din sjöfartsutbildning med obligatoriska examensdelar (vaktmansutbildning). Du kommer under hösten att delta i bl.a.
•    livbåtsmanskurs
•    brandkurs
•    första hjälpkurs
Kurserna börjar redan andra skolveckan i augusti.
Vecka 9/2024 väljer du din fortsatta studieinriktning inom sjöfartsprogrammet. Kompetensområdet för däcks- och maskinreparatör, vaktmaskinmästare och vaktstyrman kan förverkligas under förutsättning att minst 10 studerande anmält intresse. Kompetensområdet för fartygselektriker erbjuds inte under läsåret 2023–2024.

Godkänt läkarintyg för sjömän

Du som är antagen till Sjöfartsgymnasiet (SJ) ska vid skolstart lämna in ett godkänt läkarintyg för sjömän, som visar att du är duglig till all tjänstgöring ombord. Du ska ha ett normalt färgseende och ha en synskärpa om 0,1 utan glasögon på vartdera öga. Det första läkarintyget för sjömän ska utfärdas vid en Sjömanshälsocentral varifrån läkarintyget är giltigt ett år om du är under 18 år och två år om du är 18 år eller äldre.

Pass och Sjömanspass

För att kunna åka på första praktiken behöver du ett giltigt pass, åtminstone t.o.m. 31.3.2024.

Du kan även skaffa ett sjömanpass för att få tillgång till flera praktikfartyg, men detta är inget som skolan kräver att du ska göra. Ifall du tänker skaffa ett sjömanspass behöver du spara en kopia av ditt antagningsbesked, eller be om ett intyg från skolans kansli. Ansökan för sjömanspass görs hos polisen.
Svenska medborgare ansöker dock inte om sjömanspass, utan dessa ansöker om Sjöfartsbok inom augusti 2023 från Transportstyrelsen/ Sjöpersonalsektionen i Norrköping. Övriga medborgare får information från grupphandledaren när skolan börjar.

Reseförsäkring

Under din studietid på sjöfartsenheten är du försäkrad både i undervisning vid skolan och vid praktik ombord på fartyg. Försäkringen gäller även resor till och från praktik samt din fritid ombord på fartyget.

 

Vi ses den 14 augusti! Varmt välkommen!