Info för nya studerande inom sjöfart

Välkommen till Sjöfartsgymnasiet!

Här följer lite information angående dina studier hos oss.

Du inleder din sjöfartsutbildning med obligatoriska examensdelar. Du kommer under hösten att delta i bl.a

  • livbåtsmanskurs
  • brandkurs
  • förstahjälpkurs

Kurserna börjar genast första eller andra skolveckan i augusti.

Vecka 9 2021 väljer du din fortsatta studieinriktning inom Sjöfartsprogrammet. Inriktningsstudier för Däcks- och maskinreparatör, vaktstyrman och vaktmaskinmästare kan förverkligas under förutsättning att minst 10 studerande anmält intresse.

Godkänt läkarintyg för sjömän

Du som är antagen till Sjöfartsgymnasiet (SJ) skall vid skolstart lämna in ett godkänt läkarintyg för sjömän som visar att Du är duglig till all tjänstgöring ombord. Du ska ha ett normalt färgseende och ha en synskärpa om 0,1 utan glasögon på vartdera öga. Det första läkarintyget för sjömän skall utfärdas vid en Sjömanshälsocentral varifrån läkarintyget är giltigt ett år om du är under 18 år och två år om du är 18 år eller äldre.

Pass och Sjömanspass

Du behöver ett giltigt pass, t.o.m. 31.12.2020, för att kunna åka på sjöpraktik. Dessutom behöver du skaffa ett Sjömanspass inom augusti 2020, det behövs då du skall ut på sjöpraktik (ansökan görs hos polisen). Till ansökan kan du bifoga en kopia av antagningsbeskedet.

Svenska medborgare ansöker inte sjömanspass utan om Sjöfartsbok inom augusti 2020 från Transportstyrelsen/ Sjöpersonalsektionen i Norrköping. Övriga medborgare får information från grupphandledaren när skolan börjar.

Försäkring

Den studerande är försäkrad av skolan under transport till och från skolan, under skolarbete, på väg till och från praktikarbete, under arbete på praktikplatsen, men inte under fritiden, som fritid räknas även ledig tid ombord på praktikfartyg. Det betyder att studerande ska ha en egen reseförsäkring.