Info för nya studerande inom sjöfart

Välkommen till Sjöfartsutbildningarna!

Här följer lite information angående dina studier hos oss.
Du inleder din sjöfartsutbildning med obligatoriska examensdelar (vaktmansutbildning). Du kommer under hösten att delta i bl.a.
•    livbåtsmanskurs
•    brandkurs
•    första hjälpkurs
Kurserna börjar redan andra skolveckan i augusti.
Vecka 9/2023 väljer du din fortsatta studieinriktning inom sjöfartsprogrammet. Kompetensområdet för däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker och vaktmaskinmästare kan förverkligas under förutsättning att minst 10 studerande anmält intresse. Kompetensområdet för vaktstyrman erbjuds inte under läsåret 2022–2023.

Godkänt läkarintyg för sjömän

Du som är antagen till Sjöfartsgymnasiet (SJ) ska vid skolstart lämna in ett godkänt läkarintyg för sjömän, som visar att du är duglig till all tjänstgöring ombord. Du ska ha ett normalt färgseende och ha en synskärpa om 0,1 utan glasögon på vartdera öga. Det första läkarintyget för sjömän ska utfärdas vid en Sjömanshälsocentral varifrån läkarintyget är giltigt ett år om du är under 18 år och två år om du är 18 år eller äldre.

Pass och Sjömanspass

Förutom ett giltigt pass, behöver du även skaffa ett sjömanspass inom augusti 2022. Dessa behövs då du ska ut på sjöpraktik. Ansökan för sjömanspass görs hos polisen, och till den behöver du bifoga en kopia av antagningsbeskedet eller intyg för sjömanspass.
Svenska medborgare ansöker dock inte om sjömanspass, utan dessa ansöker om Sjöfartsbok inom augusti 2022 från Transportstyrelsen/ Sjöpersonalsektionen i Norrköping. Övriga medborgare får information från grupphandledaren när skolan börjar.

Reseförsäkring

Den studerande är försäkrad av skolan under transport till och från skolan, under skoltid, på väg till och från praktikarbete, under arbete på praktikplatsen, men inte under fritiden. Som fritid räknas även ledig tid ombord på praktikfartyg. Det betyder att studerande ska ha en egen reseförsäkring.

 

Vi ses den 11 augusti! Varmt välkommen!