Info för nya studerande- närvårdare

Till studerande och vårdnadshavare

Inom social- och hälsovårdsbranschen - allmänt kallad närvårdarutbildningen eller NVA - jobbar vi mycket med människor. Under utbildningen ligger fokus på människors mående och hur man som vårdare kan hjälpa andra i behov av hjälp. Vi jobbar mycket i grupp eftersom det är så ni kommer att arbeta om ni väljer att stanna i yrket.  

Läsåret

Läsåret är organiserat i fem perioder, med olika kurser (=delmål) i olika perioder. Använd i första hand loven för ev. semesterresor.
Mer info om lov, perioder och annan information till dig som studerande.
Vi använder Wilma som administrativ plattform (schema, vitsord, frånvaro, meddelanden m.m.) och Its Learning som lärplattform. På Its Learning lägger lärarna ut all information, inlämningar, länkar, material osv. Inloggningar får du första veckan i skolan.

LIA

Under dina studier kommer du att ha LIA (dvs. praktik). LIA-tillfällena är fördelade under hela utbildningen. Under utbildningen, i slutet av en LIA-period kommer du att genomföra yrkesprov som är det sätt varje examensdel examineras.

Vår personal

Petra Franzén-Holmberg är programansvarig för närvårdarutbildningen och Elvira Jansson kommer att vara din grupphandledare.
Hos oss arbetar många yrkeslärare och lärare i gemensamma ämnen (=GEM). Gemensamma ämnen läser du t.ex. svenska, engelska och matematik.
Vår studiehandledare är Diana Lundqvist, speciallärare är Marina Häger-Nordling, studiekoordinator är Anne Järventaus, skolvärd är Elvira Jansson och biträdande rektor är Erika Eriksson.

Lokaler

Vi delar huset med framförallt barnledarna, men många andra studerande vid ÅYG läser sina gemensamma ämnen i vårt hus. Periodvis rör sig dagligen upp till 250 studerande och 40 anställda i vårt hus.

Övrigt

Viktigt att tänka på är vårdad klädsel och hygien i skolan, eftersom vi i våra studier ofta träffar nyckelpersoner från arbetslivet.
Tänk på hygienkraven och tvätta händerna ofta. Alltid då du kommer till skolan, under dagens gång och då du går hem. Kom också ihåg att vi är en rök- och drogfri skola.
Vi ser fram emot att få träffa dig och tycker att det skall bli trevligt att starta ett nytt läsår.

Är det något du undrar över kan du ringa skolans kansli 018-536 400. Efter sommaren är vi på plats igen från den 7 augusti 2023.

Vi ses den 14 augusti! Välkommen!

Med vänlig hälsning,

Diana Lundqvist
studiehandledare NVA (närvårdare)
tel. 018-536 411