Studieuppehåll

Studieuppehåll kan beviljas för maximalt ett läsår i sänder. Du, eller din vårdnadshavare, måste lämna in en skriftlig ansökan på särskild blankett som du får av din studiehandledare.

Kontakta din studiehandledare.