Viktiga datum läsåret 2023-2024

27.03.2024 Sista omtentamenstillfälle för underkända GEM-delmål.
Undantag för pågående delmål.
05.04.2024 Sista datum för studerande att lämna in uppgifter och kompletterande uppgifter (GEM) från tidigare perioder.
10.04.2024 Omtentamenstillfälle för de som eventuellt får examen efter 31.5.2024
19.04.2024 Studerande som inte lämnat in uppgifter/kompletteringar från tidigare perioder får ett skriftligt meddelande att de inte blir får examen 31 maj 2024 och att de inte får delta i dimissionen (på scenen) på Alandica.
24.04.2024 Omtentamenstillfälle för de som eventuellt får examen efter 31.5.2024
30.04.2024 Underkända/Ej vitsord i yrkesämnen från tidigare perioder skall vara inlämnade och godkända.
08.05.2024 Omtentamenstillfälle för de som eventuellt får examen efter 31.5.2024
22.05.2024 Omtentamenstillfälle för de som eventuellt får examen efter 31.5.2024
07.06.2024 Studerande som vill fortsätta sina studier ett fjärde år, måste ha en uppgjord studieplan som är undertecknad för att få fortsätta sina studier.