Studeranderådet

Studeranderådsmedlemmarna väljs varje läsår inom period 2. Alla basgrupper har en representant i studeranderådet. 

Studeranderådet ombesörjer val av studeranderepresentant till Ålands gymnasiums styrelse samt utser en representant till skolans ledningsgrupp.