Studier i Finland

Antagningsförfarandet till fastländska högskolor, universitet och yrkeshögskolor varierar och du måste därför noggrant läsa de olika antagningsvillkoren för respektive utbildningsprogram.

Observera att urvalssystemet har förnyats

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med högskolorna nyligen avslutat den process där högskolorna sett över sina förfaranden för urvalsprov i syfte att minska antalet mellanår och tidigarelägga inledningen av högskolestudier.

Under åren 2018-2020 genomförde universiteten och yrkeshögskolorna en reform med syftet att

  • studerandeurvalssystemet inte förutsätter långa förberedelser av den studerande
  • urvalet i högre grad baseras på betyg (= studentexamensbetyg)
  • utveckla allt mer enhetliga urvalsmetoder som kan tillämpas inom flera områden. Meningen är att utvärdera beredskap och förmåga till högskolestudier, men inte högskolestudiernas innehåll.

Studieinfo.fi

Ansökningar till samtliga utbildningar vid fastländska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mars till början av april, se studieinfo.fi

Information om utbildningar på fastlandet

Allmänt

Studieinfo.fi - information och ansökning till utbildningar på alla stadier

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning

Universitetsstudier i Finland - allt om utbildning & antagning!

Yrkeshögskolestudier i Finland - allt om utbildning & antagning!

Folkhögskolestudier på fastlandet

Studera i Helsingfors - om att studera på svenska i Helsingforsregionen. Program för höstens Högskoledag där utbilningar i huvudstadsregionen presenteras hittas också här.

UniYH - högskoledagar i Åbo och Vasa med information om Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.

Öppen universitetsundervisning vid finländska högskolor: avlägg högskolestudier utan att vara antagen till en utbildning/högskola!

Högskolor (svenskspråkig undervisning)

Aalto universitetet - bland annat högskolorna för teknik (vissa grundstudier på svenska)

Helsingfors universitet

Svenska handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia

Åbo Akademi

Studentföreningar

Sök på Facebook: Åländska studentlaget i Åbo och Åländska studentföreningen i Helsingfors

Yrkesexamina

Yrkesutbildning på gymnasialstadiet

Stipendier & andra stödtjänster

Fyrk.fi - Webbtjänst om stipendier och understöd

Luckan Unginfo - stödtjänster kring det mesta för unga i svenskfinland