Studiekort och avgångsbetyg

Studiekort

Dina studieprestationer, dvs vitsorden för varje studieavsnitt, registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Du kan själv se dina prestationer i Wilma och har rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag, studiekort, från kansliet eller studiehandledarna.

Ett studiekort överlämnas till studerande i slutet av varje läsår. Minderåriga studerandes vårdnadshavare bekräftar att de tagit del av bedömning och prestationer i Wilma.

Avgångsbetyg

Avgångsbetyg från gymnasiet ges då studerande avlagt gymnasiets lärokurser, minst 150 studiepoäng, samt därtill studentexamen.

På avgångsbetyget antecknas ett medelvitsord som utgör det vägda medeltalet av samtliga ämnesvitsord. Medelvitsordet uträknas i förhållande till antalet avlagda studiepoäng som bedömts med siffervitsord, och ges med två decimalers noggrannhet.