Information för nya studerande hösten 2023

Här hittar du viktig information som du behöver ta del av innan du påbörjar dina studier vid Ålands lyceum i höst.

Skolstart

Skolan börjar på måndag 14 augusti kl. 9:00 med samling i skolans hörsal. 

Före skolstart

Antagningsbeskedet:

Bekanta dig med informationen som bifogas antagningsbeskedet.

Välkomstfolder:

1 augusti skickas en folder med information om skolstarten hem till alla studerande som tagit emot sin studieplats.

E-postmeddelande till vårdnadshavare:

Första veckan i augusti skickas e-post med instruktioner om det som ni tillsammans hemma bör göra innan skolan börjar

  • logga in i Wilma (vårdnadshavaren får en sk nyckelkod; studerande får egen inloggning vid skolstart)
  • fylla i en studieanmälan
  • ansöka om busskort.

Lånekort

Kontrollera att du har

  • ett aktivt bibliotekskonto
  • ett lånekort
  • och att du kan din pinkod.

Testa genom att logga in på bibliotek.axVid behov, ta kontakt med biblioteket för att uppdatera dina uppgifter, till exempel en fungerande e-postadress och ditt mobilnummer.

Dator

Du behöver ha med dig en egen bärbar dator till skolan. 

En subventionering på 400 € kommer under höstterminen att betalas ut till vårdnadshavarna till de studerande som uppvisar en dator som fyller skolans krav. Datorn ska tas med den första skoldagen.

Skolan kan också vid behov låna ut dator under studietiden. Vänligen kontakta rektor senast i samband med skolstarten. 

Mer information om datorn finns som länk.

Grammatikprov

Alla nya studerande deltar under höstterminen i ett obligatorisk grammatikprov. Provet baserar sig på högstadiets lärokurs i svenska. Mer information finns som länk.

Studiematerial

Dina lärare informerar om vilket studiematerial du behöver vid skolstart eller senare då en ny period inleds. Det kan handla om tryckta och digitala läromedel, digital räknare, programlicenser, appar mm. Studiematerialet uppdateras kontinuerligt, invänta därför anvisningar av läraren.