Hållbarhetsgruppen

Hållbarhetsgruppen arbetar i huvudsak aktivt med miljörelaterade frågor. Målet med gruppen är att på ett tydligt sätt åskådliggöra betydelsen av det lokala engagemanget för en hållbar framtid. Både i skolan och i övriga samhället.

Gruppen har initierat åtgärder som:

  • sopsorteringskärl i skolans korridorer
  • information för reducering av pappersanvändning
  • gjort stora insatser för att minska matsvinnet i skolan

Gruppen informerar dessutom om olika initiativ och idéer via e-post, webbplats, anslagstavlor och facebooksidan.

Temaeftermiddag

Gruppen har även som mål att varje läsår arrangera en temaeftermiddag för de studerande i samarbete med lokala miljöaktörer. Temaeftermiddagen belyser ett aktuellt miljörelaterat område som behandlas genom föreläsningar och workshops. Teman som aktualiserats tidigare år är t.ex. kemikalier och plast, Österjön samt livsmedelsproduktionens inverkan på hälsa & miljö.

Medlemmar

Bland medlemmarna i gruppen finns studerande, lärare och annan personal.

Gruppens medlemmar läsåret 2021-2022 är:

  • Dan Haldin, sammankallare
  • Alexandra Lillie
  • Elin Nyvall
  • Fredrik Törnroos