Hållbarhetsgruppen

Hållbarhetsgruppen arbetar i huvudsak aktivt med miljörelaterade frågor. Målet med gruppen är att på ett tydligt sätt åskådliggöra betydelsen av det lokala engagemanget för en hållbar framtid. Både i skolan och i övriga samhället.

Gruppen har initierat åtgärder som:

 • sopsorteringskärl i skolans korridorer
 • information för reducering av pappersanvändning
 • gjort stora insatser för att minska matsvinnet i skolan

Gruppen informerar dessutom om olika initiativ och idéer via e-post, webbplats, anslagstavlor och facebooksidan.

Temaeftermiddag

Gruppen har även som mål att varje läsår arrangera en temaeftermiddag för de studerande i samarbete med lokala miljöaktörer. Temaeftermiddagen belyser ett aktuellt miljörelaterat område som behandlas genom föreläsningar och workshops.

Medlemmar

Bland medlemmarna i gruppen finns studerande, lärare och annan personal.

Gruppens medlemmar läsåret 2019-2020 är:

 • Alexandra Lillie, sammankallare
 • Dan Haldin
 • Elin Nyvall
 • Desirée Edwards, studerande
 • Oscar Eriksson, studerande
 • Anni Gustafsson, studerande
 • Jack Hancock, studerande
 • Sigrid Pettersson, studerande
 • Timothy Tedestam, studerande
 • Ellen Woivalin, studerande