HUTH-lärare och övrig personal

HUTH-lärare

Lärarnas arbetsrum finns på Ålands lyceum och du hittar kontaktuppgifterna via funktionen "Sök personal" och i Wilma.

Ämne Lärare Förkortning
Engelska Sara Gref
Jan Karlsson
Magnus Melander
SaGr
JK
MaMe
Geografi Johanna Nordqvist
Hannah Sumelius-Nordin
JNO
HaSu
Matematik Johnny Eklöw
Robin Hemmingsson
Martin Högstrand
Elin Nyvall
JE
RoHe
MaHö
ElNy
Naturvetenskap Johnny Eklöw JE
Samhällskunskap Jonas Ekblom
Cecilia Högback
Elis Högnäs
JoEk
CeHö
ElHö
Svenska Ulrika Back
Eva Johansson
Stig Wennström
UB
EJ
SW

ÅYG-studiehandledare

Ansvarig studiehandledare för yrkesgymnasiets HUTH-studerande är Gabriella Husell. Ta alltid i första hand kontakt med henne i frågor som berör HUTH-studierna!

På varje utbildningsprogram finns också en egen studiehandledare som är behjälplig tex då anmälan till studentproven görs:

Utbildningsprogram Studiehandledare Adress Biträdande rektor
BIL, BYGG, EL, FR, MPT, VVS Susanne Åvik Neptunigatan 19 Kim Gylling
BLU, NVA Diana Lundqvist Östra skolgatan 2 Erika Eriksson
IT, MERK, KOCK, SERV Gabriella Husell Strandgatan 1 Daja Rothberg

Ansvarig för studerande i behov av specialarrangemang

På lyceet finns en ansvarig lärare för studerande i behov av specialarrangemang, inklusive arrangemang i studentproven, Anne Almkvist. Hon handhar kontakten med Studentexamensnämnden i frågor som berör tex HUTH-studerandes rätt till förlängd tid pga läs- och skrivsvårigheter eller andra omständigheter.

Praktiska frågor kring studierna vid Ålands lyceum

Vänligen kontakta någon av personerna nedan i praktiska frågor under HUTH-perioderna:

Rektor Marcus Koskinen-Hagman
Studiekoordinator Katarina Cederroos
Bibliotekarie Virginija Steiner
IKT-handledare Cecilia Valve
Studiehandledare Anna Levander