HUTH-lärare och övrig personal

HUTH-lärare

Lärarnas arbetsrum finns på Ålands lyceum och du hittar kontaktuppgifterna via funktionen "Sök personal" och i Wilma.

Ämne Lärare Förkortning
Engelska Sara Gref
Jan Karlsson
Magnus Melander
SaGr
JK
MaMe
Geografi Johanna Nordqvist
Hannah Sumelius-Nordin
JNO
HaSu
Matematik Johnny Eklöw
Robin Hemmingsson
Martin Högstrand
Elin Nyvall
RoHe
MaHö
AlLi
ElNy
Naturvetenskap Johnny Eklöw JE
Samhällskunskap Jonas Ekblom
Cecilia Högback
Elis Högnäs
JoEk
CeHö
ElHö
Svenska Ulrika Back
Eva Johansson
Stig Wennström
UB
EJ
SW

ÅYG-studiehandledare

Följande studiehandledare ansvarar för yrkesgymnasiets HUTH-studerande:

Utbildningsprogram Studiehandledare Adress Biträdande rektor
BIL, BYGG, EL, FR, MPT , VVS Susanne Åvik Neptunigatan 19 Jerry Rosbäck
BLU, NVA Diana Lundqvist Östra skolgatan 2 Erika Eriksson
IT, MERK, KOCK, SERV Gabriella Husell Strandgatan 1 Daja Rothberg

Ansvarig för studerande i behov av stöd/speciallärare

Ansvariga för HUTH-studerande i behov av stöd:

  • Marina Häger-Nordling
  • Patricia Högman
  • Cecilia Ulenius

Ansvarig för kontakten med Studentexamensnämnden:

  • Anne Almkvist

Vid frågor som gäller det praktiska vid Ålands lyceum, vänligen ta kontakt med:

Rektor Marcus Koskinen-Hagman
Studiekoordinator Katarina Cederroos
Bibliotekarie Virginija Steiner
IKT-handledare Cecilia Valve
Studiehandledare Anna Levander