HUTH-lärare och övrig personal

HUTH-lärare

Lärarnas arbetsrum finns på Ålands lyceum och du hittar kontaktuppgifterna via funktionen "Sök personal" och i Wilma.

Ämne Lärare Förkortning
Engelska Jan Karlsson
Magnus Melander
Sara Gref
JK
MaMe
SaGr
Fysik Alexandra Lilie
Robin Lundin
AlLi
RoLu
Geografi Hanna Sumelius-Nordin HaSu
Kemi Hilda Bergroth HiBe
Matematik Hilda Bergroth
Alexandra Lilie
Robin Lundin
Elin Nyvall
HiBe
AlLi
RoLu
ElNy
Samhällskunskap Michael Gunell
Cecilia Högback
Elis Högnäs
MiGu
CeHö
ElHö
Svenska Ulrika Back
Magnus Melander
Stig Wennström
UB
MaMe
SW

ÅYG-studiehandledare

Följande studiehandledare ansvarar för yrkesgymnasiets HUTH-studerande:

Utbildningsprogram Studiehandledare Adress Biträdande rektor
Elmontör, fordonsmekaniker, frisör, husbyggare, rörmontör och verkstadsmekaniker Susanne Åvik Neptunigatan 19 Kim Gylling
Närvårdare och sociokant Diana Lundqvist Östra skolgatan 2 Jonna Grunér-Andersson
Datanom, merkonom, kock och servitör Gabriella Husell Strandgatan 1 Anna-Lena Groos

Ansvarig för studerande i behov av särskilt stöd/speciallärare

Ansvariga för HUTH-studerande i behov av särskilt stöd:

  • Marina Häger-Nordling
  • Patricia Högman
  • Cecilia Ulenius

Ansvarig för kontakten med Studentexamensnämnden:

  • Anne Almkvist

IKT-handledare

IKT-relaterade ärenden som berör HUTH-studerande sköts av:

  • Cecilia Valve