HUTH-lärare och övrig personal

HUTH-lärare 2018-2019

Lärarnas arbetsrum finns på Ålands lyceum och du hittar kontaktuppgifterna via funktionen "Sök personal" och i Wilma.

Ämne Lärare Förkortning
Engelska Sara Gref
Jan Karlsson
Magnus Melander
SaGr
JK
MaMe
Fysik Alexandra Lilie
Robin Lundin
AlLi
RoLu
Geografi Johanna Nordqvist JNO
Kemi Johanna Nordqvist JNO
Matematik Alexandra Lilie
Robin Lundin
Elin Nyvall
AlLi
RoLu
ElNy
Samhällskunskap Elis Högnäs ElHö
Svenska Ulrika Back
Magnus Melander
UB
MaMe

ÅYG-studiehandledare

Följande studiehandledare ansvarar för yrkesgymnasiets HUTH-studerande:

Utbildningsprogram Studiehandledare Adress Biträdande rektor
Elmontör, fordonsmekaniker, frisör, husbyggare, rörmontör och verkstadsmekaniker Jonna Grunér-Andersson Neptunigatan 19 Kim Gylling
Datanom, kock och servitör Brita Lindén Strandgatan 1  
Merkonom, närvårdare och sociokant Gabriella Husell Östra skolgatan 2 Erika Eriksson

Ansvarig för studerande i behov av särskilt stöd/speciallärare

Ansvariga för HUTH-studerande i behov av särskilt stöd:

  • Marina Häger-Nordling
  • Patricia Högman
  • Cecilia Ulenius
  • Mikael Öhman

Ansvarig för kontakten med Studentexamensnämnden:

  • Anne Almkvist

IKT-handledare

IKT-relaterade ärenden som berör HUTH-studerande sköts av:

  • Cecilia Valve