HUTH-lärare och övrig personal

HUTH-lärare

Lärarnas arbetsrum finns på Ålands lyceum och du hittar kontaktuppgifterna via funktionen "Sök personal" och i Wilma.

Ämne Lärare Förkortning
Engelska Jan Karlsson
Magnus Melander
Sara Gref
JK
MaMe
SaGr
Fysik Alexandra Lilie
Robin Lundin
AlLi
RoLu
Geografi Hanna Sumelius-Nordin HaSu
Kemi Hilda Bergroth HiBe
Matematik Alexandra Lilie AlLi
Samhällskunskap Cecilia Högback
Elis Högnäs
CeHö
ElHö
Svenska Ulrika Back
Magnus Melander
Stig Wennström
UB
MaMe
SW

ÅYG-studiehandledare

Följande studiehandledare ansvarar för yrkesgymnasiets HUTH-studerande:

Utbildningsprogram Studiehandledare Adress Biträdande rektor
Elmontör, fordonsmekaniker, frisör, husbyggare, rörmontör och verkstadsmekaniker Jonna Grunér-Andersson Neptunigatan 19 Kim Gylling
Datanom, kock och servitör   Strandgatan 1  
Merkonom, närvårdare och sociokant Gabriella Husell Östra skolgatan 2 Erika Eriksson

Ansvarig för studerande i behov av särskilt stöd/speciallärare

Ansvariga för HUTH-studerande i behov av särskilt stöd:

  • Marina Häger-Nordling
  • Patricia Högman
  • Cecilia Ulenius
  • Mikael Öhman

Ansvarig för kontakten med Studentexamensnämnden:

  • Anne Almkvist

IKT-handledare

IKT-relaterade ärenden som berör HUTH-studerande sköts av:

  • Cecilia Valve