Infotimmar period 2

Vecka Datum Åk 1 Åk 2 Åk 3 
v. 40 4.10 Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post. Högskolestudier del 2. 
För alla intresserade.
Högskolestudier del 2. 
För alla intresserade.
v. 41 11.10

Utvärderingar från provperiod 1.

Utvärderingar från provperiod 1. Utvärderingar från provperiod 1.
v. 42 18.10

Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post.

Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post.

Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post.

v. 43 25.10 Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post. Om ingen kallelse från grupphandledaren, se program för åk 2 och 3. Högskolestudier i Sverige. För alla intresserade. Högskolestudier i Sverige. För alla intresserade.
v. 44 1.11

Rektorn informerar. Obligatoriskt

Studerande som skriver studentprov våren 2024. Obligatoriskt! 
I gymnastiksalen.

Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post.

v. 45 8.11

Utvärdering av läsveckan. Samling i hemklassrummen. 
Obligatoriskt!

Utvärdering av läsveckan. Samling i hemklassrummen. 
Obligatoriskt!
Del 1: Inför vårens studentskrivningar
Del 2: Inför karonkan
Obligatoriskt!
v. 46 15.11

Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post. Om ingen kallelse från grupphandledaren, se program för åk 2 och 3.

Studier på Högskolan på Åland samt svenskspråkiga studier på fastlandet Studier på Högskolan på Åland samt svenskspråkiga studier på fastlandet
v. 47 22.11 Provperiod Provperiod Provperiod