Jämställdhetsgruppen

Jämställdhetsgruppen jobbar för att alla ska få samma chanser och möjligheter oavsett kön, hudfärg och åsikter. Det är viktigt att ingen är lämnad utanför eller blir diskrimininerad, alla människor har lika värde och samma rättigheter.

Gruppen träffas ungefär en gång varje period och diskuterar bland annat vad man kan göra för att skolan kan bli en ännu bättre plats där alla känner sig lika inkluderade.

Gruppen har bland annat:

  • genomfört en enkät i skolan där man undersökt hur det egentligen står till med jämställdheten i skolan
  • uppdaterat skolans jämställdhetsplan

Välkommen med!

Har du idéer på hur skolan kan bli mer jämställd? Är det något du vill ändra på? Eller vill du bara vara med och jobba för skolans jämställdhet? I så fall ska du ta kontakt med gruppen så får du information om när nästa möte är.

Medlemmar i gruppen är:

  • Ann-Elin Hobberstad, sammankallare
  • Tove Waller
  • Studeranderepresentanter