Studier på Åland

Högskolan på Åland erbjuder yrkeshögskoleutbildningar inom ett flertal olika områden. Antagningen grundar sig på avgångsbetyget från gymnasiet.

Ålands folkhögskola erbjuder kortare eftergymnasiala utbildningar inom hantverk, vildmark & foto mm.

Ålands yrkesgymnasium erbjuder vuxenutbildning i form av fristående examina, läroavtal eller ett-åriga utbildningar inom främst hotell- och restaurangbranschen.