Uppehåll, avbrott och ändring av studier

Avbrutet studieavsnitt

I allmänna ämnen/gemensamma examensdelar bedöms inte studerande som ej fullföljer ett påbörjat studieavsnitt. Avbrottet noteras som avbrutet studieavsnitt i studiekortet. Studerande som har en frånvaro om 7 lektioner av 20 eller 10 lektioner av 30 får ett meddelande i Wilma av berörd lärare. Meddelandet går även till grupphandledare, studiehandledare och målsman.

Följa planerad studietakt

I allmänna ämnen/gemensamma examensdelar kan en studerande ha högst två kompetenspoäng underkända i följd i ett och samma ämne för att få fortsätta med följande avsnitt. Av särskilda skäl kan undantag beviljas av rektor.