Information för studerande IT-stödperson/datanom

Till studerande och vårdnadshavare

Hej och välkommen till Ålands yrkesgymnasium!

Som studerande inom Informations- och kommunikationsteknik jobbar vi mycket med datorer. Skolan lånar ut en bärbar dator till dig under studietiden, du behöver alltså inte köpa egen dator. Datorn är även kompatibel med Lyceets krav, om du går HUTH/dubbelexamen dvs tänker skriva studentproven. Vi börjar med att installera datorn den första skolveckan.

Vi använder mycket digitalt undervisningsmaterial som är gratis. Den bok du behöver skaffa innan skolstart är matematikboken Exponent 1 a från Gleerups förlag. (gäller ej HUTH-studier)

Som du kanske märker har vi en ny titel på examen IT-stödperson, titeln datanom har försvunnit i Finland och på Åland Det är en ny läroplan. Mer information om det får du som studerande av din gruphandledare. Föräldrarna får information under ett föräldramöte senare i höst. IT-stödpersonutbildningen ger en bred basutbildning inom IT-branschen där även tex programmering ingår.

Läsåret

Läsåret är organiserat i fem perioder, med olika ämnen i olika perioder. Vi har lov som de flesta andra skolor, använd loven för semesterresor i första hand. Se https://studnet.gymnasium.ax/alands-yrkesgymnasium/lasaret-pa-alands-yrkesgymnasiumför mer info om lov, perioder och annan information till dig som studerande.
Vi använder Wilma som administrativ plattform (schema, vitsord, frånvaro och meddelanden), och Itslearning som lärplattform. Där lägger lärarna ut all information, inlämningar, länkar, material osv. Inloggningar får du första veckan i skolan.

LIA

Under dina studier kommer du ha LIA (dvs praktik). LIA-tillfällena är utspridda under hela utbildningen. Under utbildningen kommer ni att genomföra yrkesprov som är det sätt varje examensdel examineras.

Vår personal

Hos oss arbetar följande yrkeslärare: Kjell Hansen, Petri Carlsson (grupphandledare åk 1), Jimmy Jansson och Leif Hammar. Vi har också flera lärare i gemensamma ämnen som du kommer att ha då du läser gemensamma ämnen, som svenska, engelska, matematik osv.

Vår studiehandledare är Gabriella Husell, speciallärare är Patricia Högman. studiesekreterare är Kerstin Welander, skolvärd Cecilia Jansson och biträdande rektor är Anna-Lena Groos.

Lokaler

Vi delar huset med merkonom,- Kock och servitörer. Tillsammans är vi ungefär 200 studerande och 35 personal i vårt hus.

De perioder då du har gemensamma ämnen kommer du att studera i Ålands yrkesgymnasiums lokaler på Östra Skolgatan 2 och i teknikenhetens hus på Neptunigatan 19.

Övrigt

Viktigt att tänka på är vårdad klädsel och hygien i skolan då vi ofta träffar många nyckelpersoner från arbetslivet i våra studier.

Tänk på hygien kraven och tvätta händerna ofta. Alltid då du kommer till skolan, under dagens gång och då du går hem.

Vi ser fram emot att få träffa dig och tycker att det skall bli trevligt att starta ett nytt läsår. Är det något du undrar över kan du ringa skolan 018-536 600 efter sommaren är vi på plats igen den 7 augusti 2020.

Vi ses den 17 augusti! Välkommen!

Med vänlig hälsning Anna-Lena Groos, biträdande rektor tel: 04573452518.