Ledningsgruppen

Ledningsgruppens uppdrag är att:

 • ta ställning till rektors förslag och initiativ
 • ge utlåtande om budgetförslag och förslag till budgetfördelning
 • ta ställning till olika teman under läsåret, gemensamma aktiviteter och program
 • bereda ärenden för behandling i samordningsgruppen
 • ta initiativ till verksamhetsförändringar och utveckling
 • behandla övriga för skolan angelägna frågor.

Ledningsgruppen består detta läsår av:

 • rektor Marcus Koskinen-Hagman, sammankallare
 • prorektor Fredrik Törnroos, sekreterare
 • Katarina Cederroos
 • Anne-Git Elling
 • Staffan Holmström
 • Eva Johansson
 • Björn Lindqvist
 • Magnus Melander
 • Ann-Sofie Nordman
 • Gun Nordqvist-Alm

samt två studeranderepresentanter.