Ledningsgruppen

Ledningsgruppens uppdrag är att:

 • ta ställning till rektors förslag och initiativ
 • ge utlåtande om budgetförslag och förslag till budgetfördelning
 • ta ställning till olika teman under läsåret, gemensamma aktiviteter och program
 • bereda ärenden för behandling i samordningsgruppen
 • ta initiativ till verksamhetsförändringar och utveckling
 • behandla övriga för skolan angelägna frågor.

Ledningsgruppen består läsåret 2021-2022 av:

 • rektor Marcus Koskinen-Hagman, sammankallare
 • prorektor Fredrik Törnroos, sekreterare
 • Anne Almkvist
 • Katarina Cederroos
 • Anna Levander
 • Magnus Melander
 • Dan Nordman
 • Tom Rydell

samt två studeranderepresentanter:

 • Samuel Dreyer
 • Saga Lindholm