Studieupplägg

Den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) ersätter delar av de gemensamma och valbara examensdelarna med studier enligt Ålands lyceums läroplan. Vissa perioder läser du enbart yrkesämnen och vissa perioder läser du enbart HUTH-studier.

Under gymnasietiden läser du totalt fem perioder med studier enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Studieblock A-E. Övriga perioder läser du yrkesämnen.

Studier enligt Ålands lyceums läroplan

HUTH-studierna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH.

Hösten 2021 tas en ny läroplan för lyceet i bruk, LP2021, där begreppet kurser ersätts med moduler. Modulerna är till sin omfattning 1, 2 eller 3 studiepoäng och kan fogas samman till större ämnesvisa eller ämnesövergripande studieavsnitt.

Utbildningshelheten består av 30 kurser/60 studiepoäng som motsvarar 52 kp inom den yrkesförberedande utbildningen. 

För att komplettera helheten och komma upp i stipulerade 60 kp läser HUTH-studerande också:

  • arbetslivsfärdighet 1 kp
  • företagsamhet och företagsverksamhet 1 kp
  • informations- och kommunikationsteknologi 1 kp
  • upprätthållande av arbetsförmåga 5 kp
  • finska 2 kp (endast närvårdarna)

Kurser enligt lyceets läroplan 2016:

Ämne Kurser Antal
Svenska SV01-SV06, SV08 7
Engelska ENG01-ENG06, ENG10 7
Matematik MK01-MK06, MK07,MK09 8
Fysik* FYK01-FYK02 2
Geografi* GEO01 1
Kemi* KEK01 1
Samhällskunskap SK01-SK04 4
  Totalt antal kurser: 30

* Pga nytt regelverk för avläggande av studentexamen, vilket innebär minst 5 studentexamensprov, läser HUTH-studerande som antagits hösten 2020 tre kurser geografi samt en kurs kemi.

Moduler och studiepoäng enligt lyceets läroplan 2021:

Ämne Moduler Sp
Svenska SV1-8, SV10 14
Engelska ENG1-ENG6, ENG10 14
Matematik MK1-MK8, MK10 16
Geografi GEO1-GEO3 6
Naturvetenskap FY1, KE1 2
Samhällskunskap SK1-SK4 8
  Totalt antal studiepoäng: 60

Kursbeskrivningar hittas under fliken "Läroplan" i Wilma.