Specialidrott

På inriktningen hälsa och idrott har de studerande möjlighet att bedriva sk. specialidrott på skoltid.

Ålands Idrott i samarbete med ett flertal idrottsorganisationer på Åland ansvarar för och finansierar specialidrotten. Ålands Idrott i samråd med idrottsorganisationerna godkänner studerande, ledare och andra resurspersoner.

Varje läsår rapporterar Åland Idrott till lyceet om antalet avlagda specialidrottstimmar för respektive studerande.

På Ålands Idrotts webbplats hittar du information om antagningsförfarandet, blanketter, regler, upplägg mm.

Kontaktperson på Ålands Idrott

Lena Eriksson
Mobil: +358 (0) 457-342 19 74
E-post: lena_at_alandsidrott.ax