Studerandevårdsgruppen

Varje ansvarsområde har en studerandevårdsgrupp, i vilken representanter från studerandehälsan, speciallärare, studiehandledare, bitr. rektor och lärare ingår. Gruppen sammanträder var tredje vecka.