Studerandevårdsgruppen

Studerandevårdsgruppen har hand om ärenden för att stödja studerande i deras studier.

Varje enhet har en studerandevårdsgrupp (SVG), i vilken representanter från studerandehälsan, speciallärare, studiehandledare, biträdande rektor, platsansvarig och lärare ingår. Gruppen sammanträder var tredje vecka. 

Samordnare för studerandevårdsgrupperna är Penilla Eriksson.