Filr - skolans "dropbox"

Via Filr kommer du åt dina filer på skolans server via webben eller via Filr-appen på en surfplatta eller smarttelefon.

Logga in till Filr med din skolinloggning. Via Filr kan du också dela dokument med dina studiekompisar eller lärare.