Avbryta HUTH-studier

Kontakta din studiehandledare omgående om du funderar på att avbryta HUTH-studierna!

Studerande kan inte avbryta redan påbörjade HUTH-kurser under periodens gång, utan du ska slutföra de kurser som är inledda. Byte till allmänna gemensamma ämnen ska ske senast tre veckor innan nästa HUTH-period börjar.

Byte från HUTH till allmänna ämnen

Studerande på åk 1 som vill avbryta sina HUTH-studier kan göra det inför en kommande HUTH-period. Byte ska ske senast under det första läsåret. För läsåret 2018-2019 är sista dag för byte från HUTH till allmänna ämnen 14 juni 2019.

Om studerande har svårigheter att klara HUTH-studierna under C-modulen på åk 2 kan byte komma ifråga, men endast i undantagsfall. Varje ärende måste först utredas skilt tillsammans med studiehandledaren.

Inga byten efter Modul D

Då Modul D har inletts är det inte längre möjligt att avbryta HUTH. Vid svårigheter kan studietiden istället blir förlängd med ett fjärde läsår så att studerande har möjlighet att slutföra sitt studieprogram.

Godkända kurser som avlagts inom HUTH kan studerande få tillgodo som delar av de gemensamma och valbara examensdelarna.

Ett HUTH-avhopp innebär kompletterande studier i yrkesgymnasiets gemensamma ämnen eftersom det inte är exakt samma ämnen som ingår.