Studier utomlands

I såväl europeiska som utomeuropeiska länder erbjuds vidare studier främst vid universitet och högskolor, men det finns naturligtvis många spännande möjligheter för dig som vill vidga vyerna och hitta också annorlunda alternativ!

Tänk på att vara ute i god tid eftersom ansökningsprocessen kan vara tidskrävande. Ofta ingår till exempel språktester, intervjuer, personligt brev och referenser.

Antagning

Antagningen till högskolor sker främst på basis av resultaten i studentexamen, men det är upp till det enskilda universitetet att värdera den sökandes meriter.

Mer information

Studera.nu - allmänt om utlandsstudier, tillgodoräknande, kontaktuppgifter mm.

Alla studier - allmänt om studiemöjligheter, t.ex. språkresor i olika länder (och Sverige)

Maailmalle! - dvs Ut i världen! - avsedd för dig som vill studera eller jobba utomland. Läs t.ex. om vilka olika sätt det finns att ta sig iväg: studier, praktik, utbyten, volontärarbete mm.

International Colleges & Universities - länklista till tusentals universitet runtom i världen

Bachelor's Degree, Honours osv - sök svar i Wikipedia på vad examensnamn och titlar betyder i olika länder.

Om du vill studera i Storbritannien eller Irland

UCAS - ansökan till högskolestudier, inklusive information till lärare och övriga berörda om hur den referens som ingår i ansökan bör skrivas.

Study UK - här kan du bl.a. söka på olika ämnen och universitet!

National Career Service - användbar databas med olika jobbbeskrivningar på engelska

British Council - samlad information om studier och boende mm.

Prepare for Success - tips och råd inför studier i Storbritannien

UKCISA - UK Council for International Student Affairs - en organisation för utländska studenter i Storbritannien

Hur bra är utbildningen? Läs jämförelserapporter mm. i The Times eller The Guardian

Office for Students - jämför olika utbildningar, universitet och colleges. Hur fungerar det, vad tycker de studerande osv?

The Irish Higher Education Authority - om utbildningssystemet i Irland

Ireland: Central Application Office - ansökningar till universitet i Irland

Om du vill studera i Nordamerika

Fulbright Sweden och Fulbright Finland - info om studier i Nordamerika

Your Guide to US Higher Education - allt om studier i USA, inklusive information för "International Students"

CICIC (Canadian Information Centre for International Credentials) - information om studier i Kanada

Om du vill studera i Norden

Info Norden - Nordiska ministerrådets informationsplats om t.ex. att flytta, studera och arbeta inom Norden

Danmark

Uddannelsesguiden och KOT (Den Koordinerede Tilmelding) - om utbildning i Danmark

optagelse.dk - ansökningsinformation

Study in Denmark - information på engelska

Norge

Utdanning.no - om utbildning i Norge

samordnaopptak.no - ansökningsinformation

Folkehogskole.no - alla folkhögskolor i Norge

Om du vill studera i övriga Europa

Ploteus - information om studier i Europa

Eures - den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet. Även en sökmaskin för utbildningsmöjligheter

Europeiska ungdomsportalen - om studier, utbyte och jobb för unga i Europa och andra delar av världen (länkar för både elever och lärare)

Ungern - t.ex. läkarutbildningar

Institut Francais och Campus France

Goethe institut eller DAAD-German Academic Exchange Service - läs om tyska och internationella program vid tyska universitet

Italienska ambassadens utbildningsinfo

Study in Spain - hjälp om högskolestudier och kurser på spanska eller engelska

Information om studier i övriga världen

Universitet i Afrika

Högskolor och universitet i Latinamerika

Study in Australia - allt om studier i Australien
CRICOS - den officiella sökmotor som du använder för att hitta kurser på alla nivåer i Australien

Universities New Zealand - om studier i Nya Zeeland

Studera i Kina - information om språkstudier, universitet mm.

Studera i Japan - information om språkskolor och universitet, samt övrigt du du behöver veta

Education Link Sverige - organisation som förmedlar information om utvalda skolor i t.ex. Singapore, Australien, Dubai men också i Nordamerika och diverse europeiska länder (Tjeckien, Spanien)

Språkprov och andra test

TOEFL - Test Of English as a Foreign Language

IELTS - International English Language Test

TCF - Test de connaissance du francais

ACT - American College Admission Test

SAT - SAT Resoning test och SAT Subject Tests

Läkarstudier

MCAT - The Medical College Admission Test (USA)

UCAT - The UK Clinical Aptitude Test (Storbritannien)

Övrigt

Alla Studier - information om språkstudier, utbytesår och stipendier