Temagrupper

I lyceet finns temagrupper som planerar och arrangerar föreläsningar, workshops och dylikt. Grupperna består vanligtvis av lärare, studerande och övrig personal.

För närvarande finns följande temagrupper:

  • Hållbarhetsgruppen 
  • Jämställdhetsgruppen
  • Kulturgruppen

Ålands Gymnasiums styrelse har också tillsatt en Friskvårdsgrupp som arbetar för att främja studerandes hälsa - på alla plan!

Vill du vara med?

Tag kontakt med någon av de ansvariga för grupperna.