Temagrupper

I lyceet finns temagrupper som planerar och arrangerar föreläsningar, workshops och dylikt. Grupperna består vanligtvis av lärare, studerande och övrig personal.

För närvarande finns följande temagrupper:

  • Friskvårdsgruppen
  • Hållbarhetsgruppen 
  • Jämställdhetsgruppen
  • Kulturgruppen

Vill du vara med?

Läs mer om grupperna genom att klicka på respektive rubrik. Tag sedan kontakt med någon av de ansvariga för grupperna.