Avbrutna studier

Innan studierna avbryts ska den studerande ha en ingående diskussion med studiehandledaren. Efter det ska studeranden skriftligt anmäla studieavbrott eller anhålla om studieuppehåll genom att lämna in en särskild blankett till studiehandledaren.

Om den studerande inte är myndig ska vårdnadshavaren bekräfta att den studerande avbryter studierna. Studerande som inte slutfört sina studier inom fyra läsår anses ha avgått.