Appar levererades till OX2 

Ålands yrkesgymnasium och Klara Oppenheimer Schule från Tyskland har ett utbyte med varandra. Denna gång är mobilteterna finansierade av Erasmus+. 

Finalen är vecka 12 på Åland då 19 studerande och två lärare besöker utbildningsprogrammet IT-stödperson. Under en period på 6 veckor har studerande byggt appar som kan användas av OX2 i samband med etableringen av en storskalig EnergiPark i Möckelö, Jomala. Syftet är att underlätta för allmänheten att förstå vad en EnergiPark med Biodiversitet handlar om, genom nyttjande av IT stöd.

Rolig variation 

Under fredagen redovisades apparna och studerande visade på stor uppfinningsrikedom. Bland annat en app som berättar mer om djuren som lever i området. Appen är riktad till en yngre målgrupp för att lära sig mer om fåglar och får som lever nära solcellsparken. 

Vi fick även ta del av appar som mäter energiproduktion och visar det aktuella vädret i området.  En app visade en 3D-karta över området i Möckelö och en annan heter ”Minigames” med fokus på spel. 
- Vi vill gå vidare med allihopa, här finns mycket intressant med livestreams och att man vill locka en yngre målgrupp. Kanske vi kan bygga en sida och presentera alla appar, säger Lotta Nummelin, marinbiolog vid OX2. 

Dagen avslutades med ett besök vid OX2:s befintliga solceller i Möckelö. På plats för att berätta mera om projektet var förutom Lotta Nummelin även projektledare Kenneth Rosenberg-Brunila och OX2:s landschef för Åland Anders Wiklund. Studerande ställde flera frågor om projektet och framtiden. 

Fakta EnergiPark Möckelö 

OX2 Åland planerar att uppföra en storskalig EnergiPark i Möckelö, Jomala, Åland, med tillhörande solpark och vätgasstation. Dessutom planeras Energiparken med starkt fokus på biologisk mångfald, syresättning av närliggande vattendrag samt tillvaratagande av överskottsvärme genom nyttjande till fjärrvärmenätet runt Mariehamn. 

Platsen är ett markområde väster om Medimar i Möckelö på 10,5 hektar markområde. Solparken beräknas bli upp till 10 MW och bestå av cirka 15 000 solpaneler. I anslutning till solparken planeras en fullskalig vätgasstation med 3 MW elektrolysör och en station för både personbilar och tung trafik, men även transport av vätgas till andra behov. 

Solkraftsprojekt­et planeras byggas i samklang med naturen genom att ängsmark anläggs för biodling och fårbete, samt med en grundkonstruktion i trävirke för att binda koldioxid (CO2). Överskottssyret som produceras från vätgasproduktionen kommer att användas för att syresätta närliggande vattendrag, och studera hur det kan förbättra undervattens habitat för vattenlevande djur. Dessutom är målet att överskottsvärmen ska kunna nyttjas till fjärrvärmenätet och på så sätt minska oljeberoendet ytterligare. 

Parken planeras även utrustas med storskalig batterilagring, som både ska kunna ge möjlighet till elbilsladdning (snabbladdning) men även en möjlig balansering av elnätet. Således två olika typer av lagring av energi i själva parken genom både vätgas- samt storskalig batterilagring. Ambitionen är att byggstart skall kunna ske inom 1-2 år.  

Källa: https://www.ox2.com/sv/aland/projekt/energipark-mockelo/ 

Länkar

Lägg till ny kommentar