Datum för studentprov

På anslagstavlan utanför kansliet finns en lista för när du ska vara på samlingen iför ett prov.

Studentproven hösten 2017:

Hörförståelseproven

Måndag 11.9 Främmande språk (lång lärokurs)
- engelska
- ryska
- spanska

Tisdag 12.9 Främmande språk (kort lärokurs)
- spanska
- engelska
- ryska
- italienska

De skriftliga proven

Fredag 15.9 Modersmål, textkompetens
Måndag 18.9 Real (bi, fi l, fy, hi, psy) - fi l/hi/psy skrivs elektroniskt
Onsdag 20.9 Främmande språk (lång lärokurs)
Fredag 22.9 Finska (lång o. medellång) - skrivs elektroniskt
Måndag 25.9 Matematik, lång och kort
Onsdag 27.9 Modersmål, essäprov/Svenska som andra språk
Fredag 29.9 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) - geo/hä/liv/rel/sk skrivs elektroniskt
Måndag 2.10 Främmande språk (kort lärokurs) - fr/ty skrivs elektroniskt

Studentproven våren 2018:

Hörförståelseproven

Onsdag 14.2 Främmande språk (långt o. kort språk) - ryska - skrivs på papper

De skriftliga proven

Måndag 12.2 Modersmål, textkompetens - skrivs på papper
Måndag 12.3 Modersmål, essäprov/Svenska som andra språk - skrivs på papper               
Onsdag 14.3 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) - endast kemi skrivs på papper
Fredag 16.3 Främmande språk (lång lärokurs) - endast ryska skrivs på papper
Måndag 19.3 Finska (lång o. medellång)
Onsdag 21.3 Real (bi, fi l, fy, hi, psy) - endast fysik skrivs på papper
Fredag 23.3 Främmande språk (kort lärokurs) - endast ryska skrivs på papper
Måndag 26.3 Matematik, lång och kort - skrivs på papper