Gemensamma ämnesstudier för vuxna

Den här sidan är till för dig som studerar vid något av våra utbildningsprogram för vuxna till exempel närvårdare, merkonom, läroavtal och andra studerande som behöver komplettera sina gemensamma ämnen. Här finns information om:

  • vilka olika möjligheter du har att uppvisa kunnande i GEM-ämnen.
  • under vilka torsdagar det sker närundervisning i de olika ämnena under läsåret 2020-2021.
  • under vilka fredagar det erbjuds en introduktion i de olika ämnena under läsåret 2020-2021.
 

Erkännande av kunnande av gemensamma examensdelar, allmänna ämnen (GEM-ämnen)
Tillgodoräkning av tidigare studier på gymnasial nivå

Studerande har rätt att få tidigare slutförda studier erkända och tillgodoräknade. Tillgodoräknande görs för att undvika dubblering av studier, förkorta utbildningstiden och bättre tillgodose individuella valmöjligheter.
Principen är att studier inom ett ämnesområde på samma utbildningsnivå och i samma omfattning kan räknas till godo. De studier och det kunnande som en studerande har förvärvat tidigare ska utredas och identifieras innan studierna inleds.
Vid identifieringen av kunnandet används de betygsdokument som den studerande lämnat in.
Se mer information på It´s Learning.
 

Studiehandledning

Behöver du som är vuxenstuderande komma i kontakt med en studiehandledare för att få hjälp med studieplanering eller har du frågor om vidare studier? Skicka i så fall ett meddelande till studiehandledarsupporten ayg-studiehandledning@gymnasium.ax så svarar en studiehandledare senast följande vardag. 

 

 
 

Bilagor: