Gemensamma ämnesstudier för vuxna

Den här sidan är till för dig som studerar vid något av våra utbildningsprogram för vuxna till exempel närvårdare, merkonom, läroavtal och andra studerande som behöver komplettera sina gemensamma ämnen. Här finns information om:

  • vilka olika möjligheter du har att uppvisa kunnande i GEM-ämnen.
  • under vilka torsdagar det sker närundervisning i de olika ämnena under läsåret 2020-2021.
  • under vilka fredagar det erbjuds en introduktion i de olika ämnena under läsåret 2020-2021.

Bilagor: