Yrkesrådet för affärsverksamhet och IT-stödperson

Medlemmar i yrkesrådet för affärsverksamhet och IT-stödperson för tiden 1.8.2020-31.7.2023:

Ordförande

  • Pernilla Söderlund

Vice ordförande

  • Fredrik Häggblom

Branschrepresentanter

  • Jan-Erik Karlsson
  • Mikael Enroos
  • Alexander Östergård
  • Christian Jansson

Representanter från lärarkåren

  • Daja Rothberg
  • Kjell Hansen

Studeranderepresentanter

  • Jann Tötterman (IT)
  • Måns Åström (MERK)