Södergård Johanna

Ålands yrkesgymnasium
t.f. studiehandledare, sjöfart
Neptunigatan 6 Kansli och administration
+358-18 536 660