Södergård Johanna

  • Ålands yrkesgymnasium
t.f. studiehandledare, sjöfart
  • Neptunigatan 6 Kansli och administration
+358-18 536 660