Gemensamma ämnesstudier för vuxna

Den här sidan är till för dig som studerar vid något av våra utbildningsprogram för vuxna till exempel närvårdare, merkonom, läroavtal och andra studerande som behöver komplettera sina gemensamma ämnen. Här finns information om:

  • vilka olika möjligheter du har att uppvisa kunnande i GEM-ämnen.
  • under vilka torsdagar det sker närundervisning i de olika ämnena under läsåret 2023-2024.
  • under vilka fredagar det erbjuds en introduktion i de olika ämnena under läsåret 2023-2024.

 

Erkännande av kunnande av gemensamma examensdelar, allmänna ämnen (GEM-ämnen)
Tillgodoräkning av tidigare studier på gymnasial nivå

Studerande har rätt att få tidigare slutförda studier erkända och tillgodoräknade. Tillgodoräknande görs för att undvika dubblering av studier, förkorta utbildningstiden och bättre tillgodose individuella valmöjligheter.
Principen är att studier inom ett ämnesområde på samma utbildningsnivå och i samma omfattning kan räknas till godo. De studier och det kunnande som en studerande har förvärvat tidigare ska utredas och identifieras innan studierna inleds.
Vid identifieringen av kunnandet används de betygsdokument som den studerande lämnat in.

Se mer information på It´s Learning.

Dokument som ligger till grund för erkännande och validering av GEM-ämnen

När Ålands yrkesgymnasium erkänner och validerar GEM-ämnen ska de dokument som ligger till grund för erkännandet och valideringen uppfylla följande krav:

  • Dokumentet ska vara ett betyg, studieprestationsutdrag eller motsvarande formellt dokument som utfärdats av en behörig myndighet eller utbildningsanordnare.
  • Dokumentet ska vara en bestyrkt kopia av originaldokumentet.
  • Utländska dokument ska vara utfärdade av behörig myndighet eller utbildningsanordnare i landet i fråga. Dokumentet ska vara översatt till svenska av en auktoriserad översättare som är verksam på Åland, i Finland eller i Sverige.
  • Studieprestationerna ska beskrivas tillräckligt exakt i dokumenten gällande ämne, nivå, innehåll och omfattning så att kunnandet kan bedömas i relation till den examensdel eller det delområde som ska erkännas och valideras.
  • Dokumentet ska innehålla vitsord som kan omvandlas till den bedömningsskala som används i den examen som avläggs.

Om dokumentet inte uppfyller de mål som beskrivs ovan, hänvisar Ålands yrkesgymnasium den studerande till tentamen eller annat sätt att visa kunnandet.

Studiehandledning

Behöver du som är vuxenstuderande komma i kontakt med en studiehandledare för att få hjälp med studieplanering eller har du frågor om vidare studier? Skicka i så fall ett meddelande till studiehandledarsupporten ayg-studiehandledning@gymnasium.ax så svarar en studiehandledare senast följande vardag.