Utrymningsplaner

Utrymnigsplaner finns på väggarna i alla fastigheter. Utrymningsplanen ger anvisningar för hur du ska agera vid situationer som kräver utrymning av skolbyggnaden, t.ex. vid brandalarm. 

I början av varje läsår ges information om utrymning och hela skolan övar också utrymning av lokalerna under höstterminen.