Övergripande styrdokument

Samtliga styrdokument i följande kategorier finns publicerade på vår webbplats. Se länk.

  • Lag, förordning och reglemente
  • Handlingsplaner
  • Läroplansgrunder
  • Läroplaner