januari 2019

Enhet
Kategori
ÅL

Nu finns presentationen från infotillfället 30.1.2019 för vårdnadshavare till åk 9-elever publicerad. Följ länken!

ÅG
ÅYG

Den 24 januari arrangerades ett valideringsseminarium på Alandica. Ålands yrkesgymnasium hade flera representanter från kollegiet på plats för att ta del av diskussionerna.

ÅYG

Den 24 januari 2019 hölls ett informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande på åk 2.

ÅYG

Välkommen på informationstillfälle vid Ålands yrkesgymnasium!
Onsdagen den 6 februari kl 18:30 håller Ålands yrkesgymnasium information om höstens antagning

ÅL

Ordförande Soile Wartiainen påminner alla vårdnadshavare om medlemsavgiften: Hem & skola understöder varje år studerande vid Ålands lyceum och

ÅL

Läs presentationen från informationstillfället den 17.01 2019 för vårdnadshavare till studerande i åk 2 här!

ÅYG

Torsdagen den 24 januari kl. 19:00 är det ett informationstillfälle för vårdnadshavare till HUTH-studerande årskurs 2 om studentskrivningar.
Platsen är Ålands Lyceums hörsal.