augusti 2018

Enhet
Kategori
ÅL

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland har tillsammans med högskolorna inlett en process för att förenhetliga studerandeurvalet.

ÅL

Fortsatt tillgång till Ebban.

ÅL

Universitets- och högskolerådet (UHR) i Sverige beslöt 31.5 att justera omräkningsskalan för åländska betyg vid ansökan till svenska högskolor och

ÅL

Det är viktigt att ni nu redan installerar program som ni ska använda er av på lektionerna.

ÅL

Här finns en informationsfolder med viktig information, datum och tider mm. för dig som ska börja åk 1 och dina vårdnadshavare.