Selander Mikael

  • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i yrkesämnen
  • Företagsekonomi
+358-18 536 658