Lindqvist Björn

  • Ålands lyceum
lektor i fysik och matematik
+358-18 536 309