Lehto Rosina

  • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare, frisör
  • Hår- och skönhetsbranschen
+358-18 536 532