Jansson Cecilia

Ålands yrkesgymnasium
Skolvärd, Strandgatan 1
Strandgatan 1, Kansli och administration
+358-18 536 656