Gylling Kim

  • Ålands yrkesgymnasium
Biträdande rektor Neptunigatan 19
  • Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 501