Finnerman Roger

  • Ålands yrkesgymnasium
Lektor, el
  • El- och automationsbranschen
+358-18 536 526