Litteraturlista Svenska 4

Klassisk litteratur finns vanligen i många versioner. Vi önskar att du inte väljer en lättläst, förkortad version, eftersom du då inte kan ta del av hela berättelsen, vilket gör det svårare för dig när du ska redovisa vad du har läst.
 
Du som har lässvårigheter kan försöka få tag i inlästa böcker. Det är dock viktigt att du inte bara lyssnar, utan också följer med i texten, annars tränar du inte din läsförmåga. Skolans bibliotekarie gärna hjälper dig.